بیوگرافی

.

.

بسمه تعالی

 

   از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند                        سخت دلبسته این ایل و تبارم چه کنم ؟

 

لاله جلال آبادی ، گوینده رادیو با افتتاح شبکه استانی فارس فعالیت حرفه ای خود را در شیراز جنت طراز آغاز کرد و با صدای گرم و هنری و اجرای مسلط و گوش نوازش ، بسرعت فرایند موفقیت را طی کرد و با افتخار همکاری در شبکه های مختلف صدا وسیمای مرکز فارس و اصفهان و دیگر شبکه ها را در شناسنامه کاری خود دارد.

ایشان در ژانرهای مختلف صدا وسیما و همچنین اجرای تئاتر به طبع آزمایی پرداخته است و امروز پس از سال ها تجربه و تلاش ، با افتخار در حسن تعامل با مردم ، مخاطبان ، تهیه کنندگان مطرح ، روابط عمومی ها و هنرجویان فن بیان اش ، اعتماد ، رضایت و همکاری آنان را سرمایه ذی قیمت زندگی حرفه ای خود میداند و همواره پروردگار سبحان را برای وجود ارزشمند دوستان و همکاران عزیز و بزرگوارش شاکر است و قدردان عنایت دوستانش که ضریب تعالی و رشدش را تضمین کردند و تذکر مخالفانش که موجب تلنگر و آگاهی اش شدند .

لاله جلال آبادی ایمان دارد که با استعانت از پروردگار مهربان در این فضای همدلانه مجازی یک عالمه تماشا ، یک دنیا انرژی و تجربه هزاران هزار همکاری های حرفه ای را با شما یاران تجربه خواهد کرد.

               سلسله موی دوست حلقه دام بلاست               هرکه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست